• Woning verhuren?

    Gratis huurwaarde bepaling!

    Huis Verhuren

Huis Verhuren

PUNTENTELLING BIJ VERHUUR WONING

Bij het verhuren van uw huis is het belangrijk om te kijken wat de maximale huurprijs is.
De maximale huurprijs van een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte wordt berekend door een puntentelling (woningwaarderingsstelsel).
Als de woning boven de liberalisatiegrens heeft mag u uw huis verhuren op de vrije markt (vrije sector) en een markthuur gaan rekenen.
Heeft de woning een huurprijs onder de liberalisatiegrens dan wordt dit een gereguleerde te verhuren huis (sociale sector) met een gereguleerde huur.

Als u uw huis wilt verhuren komen onze makelaars altijd een puntentelling doen om uw maximale huurprijs te bepalen. Indien uw woning niet genoeg punten heeft om in de vrije markt te mogen verhuren kunnen wij u voorzien van een maatwerkadvies waarmee u de woning in de vrije sector kan krijgen.

VERGUNNING GEMEENTE

Bij het verhuren van huizen met een maximale huurprijs die onder de huurgrens ligt (sociale sector) bent u volgens de Huisvestingsverordening (Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam) verplicht om een Huisvestingsvergunning aan te vragen voor de huurder van de woning.
Onze makelaars helpen u zoeken naar een geschikte kandidaat die aan de voorwaarden voldoet voor de huisvestingsverordening en zullen, namens u, de aanvraag bij de gemeente indienen.

HUIS VERHUREN VIA DE LEEGSTANDSWET

Bij de verhuur van een, te koop staande, woning via de leegstandswet is de uitgebreide huurbescherming niet van toepassing. Zo kan een huurcontract via de leegstandswet met een opzegtermijn van 3 maanden worden opgezegd door de huisverhuurder, echter kan de eerste 6 maanden niet worden opgezegd.
Om uw woning te verhuren via de leegstandswet moet er een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd, welke pas wordt verleend als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Onze makelaars komen graag bij u langs om te inventariseren of u in aanmerking komt voor een leegstandsvergunning en lichten u in over de fiscale gevolgen van uw te verhuren huis via de leegstandswet.

ENERGIELABEL

Het energielabel is een belangrijk onderdeel van het woningwaarderingsstelsel (puntentelling).
Een groen label kan wel 36 punten opleveren, terwijl een rood label maar 1 punt waard is.
Door te investeren in energiebesparende maatregelen zou u in potentie een woning met een maximale huisverhuurprijs onder de huurgrens (sociale woning), kunnen overhevelen naar de vrije sector.
Wij komen graag bij u langs om u te voorzien van een maatwerkadvies voor uw te verhuren woning.

Het overleggen van een energielabel bij een mutatie (verkoop, verhuur) op de woningmarkt is verplicht gesteld op straffe van een boete.
Wij verzorgen voor u op zeer korte termijn een afgemeld energielabel.

Verhuur uw huis

Linger OG Amsterdam Zuidoost