Slide

Linger OG Makelaars Amsterdam

Jouw makelaar voor verkoop, aankoop, taxatie en verhuur in Amsterdam en omstreken

Huis kopen? Reken als koper op overbieden!

Linger OG

In 2020 stonden woningen minder lang te koop en werden procentueel meer huizen boven de vraagprijs verkocht. Het kan dus wel vastgesteld worden dat vraag en aanbod in 2020 meer dan ooit uit elkaar zijn gegroeid. Het CBS en het kadaster hebben samen onderzoek gedaan naar de indicatoren op de woningmarkt van te koop staande woningen. Hieruit blijkt dat de vraagprijzen van woningen niet overeenkomen met de uiteindelijke transactieprijs als de woning eenmaal verkocht wordt. Over het geheel genomen zijn in 2020 50% van de woningen verkocht tegen een hogere koopsom dan de vraagprijs. Bij 38% van de te koop staande woningen is deze onder de vraagprijs verkocht. Dit is een teken aan de wand dat de koopwoningmarkt een stuk krapper is geworden. Voor wie zich hierin heeft verdiept is dit waarschijnlijk geen nieuws, maar toch zijn deze cijfers opvallend te noemen en geven ze je een goede indruk van de staat van de Nederlandse woningmarkt.

In Amsterdam ligt het percentage woningen die boven de vraagprijs verkocht zijn, hoger. Wil jij een huis kopen of verkopen in Amsterdam en zoek je een makelaar met kennis van de Amsterdamse huizenmarkt? Linger OG is een proactief makelaarsbedrijf met deskundige en ervaren makelaars in Amsterdam die al je vragen kunnen beantwoorden.

Niet alleen in Amsterdam ligt de koopsom hoger dan de vraagprijs

In de voorgaande jaren was het overbieden voornamelijk een randstedelijk fenomeen met Amsterdam als koploper. In 2020 heeft deze ontwikkeling zich doorgezet over de gehele Nederlandse woningmarkt. Aan de hand van de transactiewaardes van woningen kan een ratio worden berekend tussen de vraagprijs en de daadwerkelijke koopsom. Nu wordt het volgende wellicht iets te technisch, maar toch is het het vermelden waard om een indicatie te krijgen van de huidige staat van de woningmarkt. Ratio 1 wil zeggen dat de koopsom overeenkomt met de vraagprijs. Bij een ratio onder de 1 wordt er minder betaald dan de vraagprijs en bij een ratio boven de 1 wordt er logischerwijs meer dan de vraagprijs betaald. De voorgaande jaren aan 2020 was in slechts 4% van de gemeente de ratio boven de 1. Over 2020 was de ratio boven 1 in ruim 66% van de gemeentes van toepassing. Een korte rekensom laat dus al zien dat veel verkopers hun huis boven de vraagprijs hebben verkocht en kopers dus gretig overboden om een woning aan te schaffen in 2020. Deze trend zet zich in 2021 voort.

Hoelang staat gemiddeld een woning te koop en wie zijn de kopers?

Niet alleen wordt er meer betaald dan de vraagprijs in 2020, woningen staan ook nog eens opvallend minder lang te koop. 5 jaar geleden was de gemiddelde aanbodtijd van een woning 10 maanden, nu 5 jaar later is dit nog maar 2 maanden gemiddeld. Opvallend is dat de verkorte aanbodtijd geldt voor heel Nederland. Over de gehele Nederlandse woningmarkt is de gemiddelde tijd dat een woning te koop staat niet langer dan 3 maanden. In 2020 waren het voornamelijk de doorstromers die een huis kochten. De veranderingen in de overdrachtsbelasting in 2021 hebben ervoor gezorgd dat veel starters op de woningmarkt begin 2021 een huis hebben gekocht. Dit was al te zien in het percentage starters dat in het laatste kwartaal een huis kochten, dit was met ruim 13% erg laag in tegenstelling tot 35% in het derde kwartaal van 2020.